‘กีฬา (Sports)’ คำนี้มาจากไหนและคืออะไร

Sports‘กีฬา (Sports)’ คำนี้มาจากไหนและคืออะไร

            เมื่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนโดยทั่วไปบนโลกแห่งนี้ต่างก็ต้องการให้ตนเองมีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพที่แข็งแรงที่จะกล่าวในที่นี้นั้นได้รวมไปทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ความปรารถนาให้มีสุขภาพที่ดีทั้ง 2 อย่างควบคู่ไปนี้นี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้เกิดเป็นคำที่เรียกขนานนามกันว่า ‘กีฬา (Sports)’ ขึ้นนั่นเอง             กีฬา (Sports) ก็คือกิจกรรมชนิดหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้มีร่างกายและมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งในด้านสรีระของร่างกายและภายในจิตใจ เป็นกิจกรรมที่นอกจากจะให้เกิดการเคลื่อนไหวไม่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแล้ว ก็ยังทำให้เกิดความเพลิดเพลินควบคู่ไปอีกเช่นกัน ทั้งยังช่วยบรรเทาความเครียดพร้อมฝึกทักษะในด้านหนึ่งๆที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาร่างกายของตนเอง เพื่อความเพลิดเพลินผ่อนคลาย แล้วยังรวมไปถึงการเกิดกีฬาเพื่อการแข่งขันอีกด้วย ประเภทของกีฬาพื้นฐาน             ความนิยมของกีฬาในแต่ละคนหรือช่วงวัยของแต่ละประเทศทั่วโลก อาจจะแตกต่างกันไปด้วยหลากหลายปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดกีฬาในหลากหลายประเภทขึ้นเช่นกัน แต่โดยสรุปในที่นี้แล้วจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆก็คือ กลุ่มที่หนึ่งกีฬาประเภทความเร็ว ซึ่งจะมีการกำเนิดความเร็วเป็นที่ตั้ง เช่น การวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทาง การว่ายน้ำจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง กลุ่มที่สองเป็นประเภทการเล่นกีฬาแบบเล่นเป็นคู่หรือแบบเล่นเป็นทีม ซึ่งจะแบ่งออกเป็นประเภทกีฬาต่อสู้กันและกันตามกฎและกติกา เพื่อฝึกฝนร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง รวมไปถึงฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งงแกร่ เช่น กีฬาเทคควันโด เป็นต้น และยังมีกีฬาประเภทแบ่งทีม ซึงกีฬาประเภทนี้นอกจากจะฝึกร่างกายให้แข็งแรงในทางตรงแล้ว ยังได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทางอ้อมอีกเช่นกัน เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาบาสเก็ตบอล กีฬาวอลเล่บอล ที่ต้องแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่ายและยังมีกติกาที่แฝงให้ผู้เล่นนั้นเกิดการทำงานเป็นทีม กลุ่มที่สามเป็นประเภทกีฬาเพื่อบรรลุผล อาทิเช่น กีฬายิงธนู และกีฬายิงปืน ที่จะมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เล่นต้องทำตามเป้าหมายให้สำเร็จบรรลุผล ประเภทที่สี่ก็คือกีฬาประเภทการแสดงต่างๆ อาทิเช่น กีฬาว่ายน้ำ […]

ฟิตเนสเป็นศูนย์รวมในการเล่นกีฬา

ฟิตเนสฟิตเนสเป็นศูนย์รวมในการเล่นกีฬา

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของการเล่นกีฬานั้นก็เป็นเรื่องที่นิยมอย่างมากที่สุดสำหรับคนในตอนนี้เลย เนื่องจากว่าการเล่นกีฬานั้นจะทำให้เราเองเป็นคนที่มีร่างกายและมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้นได้ด้วย เราเองจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสนใจกับเรื่องของการเล่นฟิตเนสให้มากๆด้วยเพื่อเป็นศูนย์รวมในการเล่นกีฬาอย่างที่สุด                 ในการที่เราไม่มีเวลาที่จะไปออกกำลังกายหลายๆที่ การที่เรามีฟิตเนสหรือเลือกที่จะออกกำลังกายที่ฟิตเนสนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราสามารถที่จะเล่นกีฬาได้หลากหลายชนิดเลย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกที่จะเล่นกีฬาประเภทไหนมากที่สุดนั้นเอง                 ทุกอย่างในเรื่องของการที่เราเล่นกีฬานั้นก็จะจัดว่าเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลย สิ่งนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับเราเอง เราจะต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะใส่ใจในตัวเองมากๆเพราะสุขภาพที่ดีนั้นสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเราเอง เราเองจะต้องเป็นคนที่รู้จักที่จะใส่ใจและให้ความสนใจกันอย่างที่สุดเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะอยากสุขภาพไม่แข็งแรง                 ใครๆก็อยากที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทั้งนั้น อันนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญกับเราเองอย่างที่สุดด้วย ยิ่งถ้าหากเราให้ความสนใจมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอีกด้วยทั้งนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเพราะฟิตเนสถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครบวงจรกันอย่างมากเลย                 สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีงามกับเราเองอีกเช่นกัน เนื่องจากว่าการที่เรามีฟิตเนสเป็นศูนย์รวมในการเล่นกีฬาแล้ว เราเองก็จะได้เลือกเล่นกีฬาตามแบบที่เราชอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นโยคะ การเต้นเพลงเพื่ออกกำลังกาย การปั่นจักรยานคาร์ดิโอ้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอีกด้วย                 เรื่องแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจกันอย่างมากเลยเพราะว่ายิ่งถ้าเราชอบที่จะออกกำลังกายประเภทไหนแบบไหนก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มก็แค่เสียเงินค่าฟิตเนสครั้งเดียวเท่านั้นก็เพียงพอกับเราเองแล้วเช่นกัน เรื่องของการเล่นกีฬานั้นในตอนนี้จึงมีคนที่หันมาดูแลความสนใจกันอย่างมากที่สุดด้วย                 ถ้าหากเรารู้จักที่จะใส่ใจกับเรื่องของฟิตเนสหรือออกกำลังกายนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างที่สุดด้วย เรื่องเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงเสียเงินค่าออกกำลังกายดีกว่าเสียเงินให้กับหมอที่โรงพยาบาลนั้นเอง