รับสมัครพนักงาน มีขั้นตอนที่เป็นระบบอย่างไรบ้าง

รับสมัครพนักงานรับสมัครพนักงาน มีขั้นตอนที่เป็นระบบอย่างไรบ้าง

ท่ามกลางจำนวนของผู้หางานซึ่งมีอยู่หลากหลายในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทจะต้องมีการพัฒนาและทำให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้สมัครงานได้ทุกระดับ อีกทั้งได้รับพนักงานที่ตรงตามความต้องการของบริษัทหรือองค์กร ในบทความจะมากล่าวถึงขั้นตอนการรับสมัครพนักงาน ว่ามีอะไรบ้าง  

ขั้นตอนที่ใช้ในการรับสมัครพนักงาน  

อาจจะกล่าวถึงขั้นตอนการรับสมัครพนักงานนั้น จะสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • ทำ job description เป็นการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะประกาศ ภายในใบประกาศจะมีข้อมูลว่าตำแหน่งนั้น ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง มีรายละเอียดที่ชัดเจนจะทำให้บริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือ และสามารถดึงดูดผู้สมัครได้ดีกว่าบริษัทที่มีข้อมูลน้อย  
  • กำหนดเกี่ยวกับทีมของผู้สัมภาษณ์ ทีมของผู้สัมภาษณ์จะไม่ได้มีแค่ทีม HR อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีทีมหัวหน้างานและผู้จัดการแผนกด้วย แต่ละทีมก็จะมีการตัดสินใจร่วมกันในการเลือกคนที่จะเข้ามาทำงานแล้วก็กลับองค์กรหรือบริษัทได้ดีสุด  
  • สัมภาษณ์งานด้วยความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะต้องแบ่งการสัมภาษณ์ที่เป็นงานพูดของผู้สมัคร 70% และผู้สัมภาษณ์พูดอีก 30% การที่ให้ผู้สมัครพูดมากกว่านั้นจะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าความสามารถหรือประสบการณ์ของผู้สมัครตรงตามความต้องการของทางบริษัทหรือไม่ 
  • อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของงานให้มีความชัดเจน การรับสมัครพนักงาน สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการให้ผู้สมัครได้รู้ถึงรายละเอียดของงานในตำแหน่งนั้น ๆ ว่ามีอะไรบ้าง โดยอธิบายให้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายในขณะที่มีการสัมภาษณ์งานเพื่อให้เกิดปัญหาเมื่อผู้สมัครเข้าทำงานแล้ว 
  • สื่อสารกันด้วยความเป็นมืออาชีพ ซึ่งการสื่อสารถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีและขาดไม่ได้ไม่ว่าคุณจะได้ร่วมงานหรือไม่ก็ตาม คุณก็สามารถทำให้ผู้สมัครประทับใจในแบรนด์ของบริษัทได้ได้แม้ว่าจะไม่ได้ร่วมงาน 
  • คัดผู้เข้าสมัครงาน โดยจะคัดให้เหลือจำนวน 3 คนในรอบสุดท้ายของการสัมภาษณ์งาน ซึ่งจะทำให้คุณได้มั่นใจว่ายังเหลือผู้ที่จะเข้าทำงานในกรณีที่พลาดผู้เข้ารอบอันดับ 1 
  • รับคนเข้าทำงาน หลังจากที่คุณได้ทำการตกลงกับผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ควรให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและช่วยให้ผู้เข้าทำงานได้ปรับตัวเร็วขึ้น 
  • มีการทำสัญญาจ้างงานให้ชัดเจน จัดการในเรื่องของเอกสารให้รวดเร็ว การทำสัญญาจะช่วยรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย 
  • การเริ่มทดลองงาน จะมีช่วงเวลาทดลองงาน 3-4 เดือน เรื่องเงินเดือนจะต่ำกว่าพนักงานประจำ หากผ่านช่วงทดลองงานนี้ไป ผู้ทำงานก็จะได้รับสวัสดิการที่มากขึ้นและเงินเดือนที่สูงขึ้น 

ในบทความนี้จะทำให้รู้ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการรับสมัครพนักงาน อันเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบซึ่งบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือจะต้องมีขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการรับ อีกทั้งยังได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย   

Leave a Reply

Your email address will not be published.