จะซื้อรถต่อจากผู้อื่น ต้องเตรียมอะไรบ้าง เราถึงจะเป็นเจ้าของรถแบบไร้ปัญหา

ประกันรถยนต์ชั้น 1จะซื้อรถต่อจากผู้อื่น ต้องเตรียมอะไรบ้าง เราถึงจะเป็นเจ้าของรถแบบไร้ปัญหา

สำหรับการซื้อรถนั้นบางคนอาจจะไปซื้อรถมาจากคนรู้จัก หรือได้รับคำแนะนำจากคนรู้จักอีกที ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ แต่สิ่งที่มักจะเกิดปัญหาขึ้นกับการซื้อขายรถแบบนี้ก็คือ เรื่องของเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์รถ การโอนประกันรถเมื่อรถมีการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ไว้ รวมไปถึงเรื่องของสภาพรถที่อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง แล้วถ้าจะซื้อรถต่อจากคนอื่น จะต้องเตรียมพร้อมเรื่องอะไรบ้าง ถึงจะทำให้เป็นเจ้าของรถแบบไร้ปัญหา มาดูกัน

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์รถ

การจะเป็นเจ้าของรถสักคันนั้น ไม่จำเป็นเสมอไปที่เราจะต้องไปจองรถ ซื้อรถตามงาน Event รถยนต์ หรือไปซื้อที่โชว์รูมต่าง ๆ เราเลือกซื้อรถต่อจากผู้อื่นที่รู้จักกันก็ได้เช่นกัน ซึ่งการซื้อรถจากคนรู้จักอีกทีแม้จะเป็นรถมือสองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นรถเก่าเสมอไป เป็นรถใหม่สภาพดีก็มี นั่นทำให้บางคนเลือกที่จะซื้อรถต่อจากผู้อื่นอีกที เพราะได้ราคาที่ดีกว่านั่นเอง

แม้การซื้อรถต่อจากผู้อื่นนั้นกระบวนการซื้อ-ขายจะไม่ยุ่งยาก แต่ในเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์รถนั้นจะมีความซับซ้อนเล็กน้อย และเราจะต้องดำเนินการเอง ซึ่งถ้าคุณจะทำการซื้อขายรถกันเองและต้องการโอนกรรมสิทธิ์ในการครอบครองรถให้ถูกต้อง เอกสารที่จะต้องเตรียมสำหรับการโอนรถมีดังนี้

 • เอกสารใบสัญญาซื้อขายรถ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีต่าง ๆ
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ กรณีถ้าเป็นนิติบุคคลก็ให้มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • เอกสารคู่มือจดทะเบียนรถ
 • เอกสารแบบคำขอโอนรถและรับโอนรถ โดยในเอกสารจะต้องมีการลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนอย่างเรียบร้อย

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองรถ

หลังจากเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว ก็ให้ไปดำเนินการทำการโอนกรรมสิทธิ์รถกันที่สำนักงานขนส่ง ซึ่งขั้นตอนจะมีดังนี้

 • กรอกรายละเอียดในการเอกสารแบบฟอร์มขอรับการโอนรถ
 • นำรถเข้าตรวจสอบสภาพ
 • หากตรวจสภาพรถผ่าน ก็ยื่นเรื่องของกรรมสิทธิ์ในการครอบครองและทำการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 • รับเอกสารคู่มือจดทะเบียน เอกสารการเสียภาษี ใบเสร็จและแผ่นป้ายทะเบียน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์รถนั้นก็จะมีดังนี้

 1. ค่าใบคำขอดำเนินการ 5 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการโอนรถ 100 บาท
 3. ค่าอากรแสตมป์ 500 บาทต่อราคาประเมิน 1 แสนบาท
 4. กรณีที่ผู้ซื้อต้องการจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนก็จะมีค่าดำเนินการเพิ่ม 200 บาท
 5. กรณีที่เล่มทะเบียนเก่านั้นมีการชำรุดฉีกขาด หากต้องการจะเปลี่ยนใหม่ก็จะมีค่าดำเนินการ 100 บาท

การโอนประกันรถยนต์

เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่จำเป็นและขาดไปไม่ได้เลยสำหรับการซื้อรถต่อจากผู้อื่น หากว่าตรวจสอบแล้วว่ารถที่ซื้อมานั้นมีการทำประกันเอาไว้ บางคันอาจมีประกันรถยนต์ชั้น 1 เมื่อรถมีประกันพ่วงมาด้วยคุณสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 แบบคือ

1.ต่อประกันเดิม

กรณีนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อประกันรถยนต์ชั้น 1 ของเดิมนั้นทำไว้ในแบบที่ไม่ระบุผู้ขับขี่ ถ้าประกันเป็นแบบนี้คุณก็สามารถทำโอนสิทธิ์ประกันต่อได้เลย แค่นำเอกสารการโอนรถและเอกสารการโอนสิทธิ์ประกันไปแจ้งที่บริษัทประกันก็เป็นอันเรียบร้อย

2.ขอโอนย้ายสิทธิ์ประกัน

กรณีที่รถทำประกันแบบระบุชื่อไว้ ก็ให้คุณดำเนินการขอโอนย้ายสิทธิ์ประกันที่บริษัทประกัน ทำการโอนชื่อผู้รับผลประโยชน์ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

หากคุณดำเนินการตามนี้การซื้อรถต่อจากผู้อื่นก็จะไร้ปัญหา คุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนั้น ๆ ได้อย่างสบายใจ สำหรับเรื่องการโอนย้ายประกัน ถ้าครั้งหน้าคุณประสงค์ที่จะเปลี่ยนประกันรถยนต์ชั้น 1 ไปทำประกันชั้นอื่นเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายลงสักนิด แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกประกันแบบไหนดี ลองใช้บริการของ EasyCompare ก็ได้ เว็บเดียวครบจบทุกเรื่องประกันจริง ๆ บอกเลยสะดวกมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.